มูลนิธิอมตะ ประกาศผลนักเขียนอมตะประจำปี 62

มูลนิธิอมตะ ประกาศผลนักเขียนอมตะประจำปี 62

8 ตุลาคม นายวิกรม กรมดิษฐ์ ( ประธานมูลนิธิอมตะ ) เผยถึงการจัดงาน “ประกาศผลรางวัลนักเขียนอมตะ”โดยในปีนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวรรณกรรมจำนวน 7 ท่าน

 

ประกอบด้วย นาย เนาวรัตน์ พงศ์ไพบูลย์ ,นาง ชมัยภร บางคมบาง , ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร , นายจรัญ หอมเทียนทอง ,ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, นางกนกวลี กันไทยราษฏร์ , ดร. สุปาณี พัดทอง ได้พิจารณาและตัดสินให้ นาง สุกัญญา ชลศึกษ์ ในนามปากกา “ กฤษณา อโศกสิน , กัญญ์ชบา,สไบเมืองและสุปปวาสา”ให้เป็น นักเขียนอมตะประจำปี 2562ด้วยผลงานการประพันธ์นวนิยายที่ได้รับความนิยมและถูกนำไปเป็นบทละครเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้มูลนิธิจะจัดงานมอบรางวัลนักเขียนอมตะขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคมนี้และมอบรางวัล 1,000,000 บาทพร้อมโล่รางวัล โดยได้รับเกียรติจาก นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบ ซึ่งการมอบรางวัลดังกล่าวจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อเป็นกำลังใจให้นักเขียน

นายวิกรม กล่าว “ แต่ล่ะปีมีนักเขียนอาวุโสได้รับรางวัลเพราะเป็นบุคคลที่สร้างผลงานที่ดีและมีผลงานต่อเนื่อง สังคมไทยยังขาดความตระหนักถึงคุณค่าของนักเขียนและต้องตอบแทน นอกจากนี้มูลนิธิอมตะมีแผนที่จะแปลวรรณกรรมไทยของนักเขียนอมตะสู่นักอ่านชาวต่างประเทศอีกด้วย “