รพ.เทพธารินทร์ รับรางวัล ASEAN Business Award 2019

Business

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ก้าวสู่ความสำเร็จอีกขั้น กับรางวัล ASEAN Business Award 2019

คุณธารินทร์ หิมะทองคำ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพธารินทร์ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค ASEAN Business Award 2019 ประเภท Priority Integration Sectors – Healthcare (Mid-Tier) เพื่อมุ่งเชิดชู สนับสนุนองค์กรที่มีความโดดเด่น และมีบทบาทในการเสริมสร้างความเจริญเติบโตในภาคเศรษฐกิจของอาเซียน ที่จะก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำและมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล

โดยโรงพยาบาลเทพธารินทร์เป็นต้นแบบการรักษาเบาหวานแบบเป็นทีมที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ อีกทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้  Continuing Medical Education on Diabetes Management  ที่ได้รับการยอมรับจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อ ใน ในภูมิภาคอาเซียน อาทิ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว มาเลเซีย เวียดนาม และได้รับการคัดเลือกเป็น Diabetes Excellence Center เพื่อการพัฒนาบุคลากรโดย World Diabetes Foundation อีกด้วย  ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในงานประชุม 35th ASEAN Summit ณ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา