โอเชี่ยน มารีน่า ยอช์ท คลับ พัทยา รับรางวัล Green Hotel ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2562

Hotel & Resort

 

โรงแรมโอเชี่ยน มารีน่า ยอช์ท คลับ พัทยา รับรางวัล Green Hotel ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2562

นายณพงศ์ ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ในนามของโรงแรม

โอเชี่ยน มารีน่า ยอช์ท คลับ พัทยา รับรางวัลโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับดีเยี่ยม (Green Hotel) จากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมื่อเร็วๆ นี้ 


รางวัล Green Hotel เป็นรางวัลระดับประเทศริเริ่มโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ G Green ให้กับโรงแรมที่ผ่านเกณฑ์และสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและวิถีปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างคุ้มค่า ตลอดจนมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

# # #