รพ.เทพธารินทร์จัดวันไทรอยด์โลกพร้อมกิจกรรมให้ความรู้-31พ.ค.นี้

News Update

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เทพ หิมะทองคำ ประธานเปิดงานนิทรรศการวันไทรอยด์โลก และศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน ประธานตัดริบบิ้นเปิดงานนิทรรศการวันไทรอยด์โลก โดยจัดณ ศูนย์เบาหวานและไทรอยด์ โรงพยาบาลเทพธารินทร์

นิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมุ่งเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคไทรอยด์ แก่ผู้ป่วยโรคไทรอยด์ ประชาชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 25-31 พฤษภาคม ณ บริเวณศูนย์เบาหวานและไทรอยด์ ชั้น 10
ภายในงานประกอบด้วย บอร์ด ให้ความรู้เรื่องไทรอยด์ 5 ชนิด ได้แก่ Hypothyroid / Hyperthyroid ชนิดเป็นพิษ / โรคไทรอยด์อักเสบ / โรคก้อนไทรอยด์ และโรคมะเร็งไทรอยด์ โดยใช้ตัวมาสคอด 5 ตัว เป็นสัญลักษณ์ ของโรคไทรอยด์ทั้ง 5 ชนิด เพื่อง่ายต่อการเข้าใจและจดจำ มีเกม ตอบปัญหาความรู้โรคไทรอยด์ชิงรางวัล เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเปิดโอกาส ให้แพทย์ พยาบาล พนักงานและบุคลากร ของโรงพยาบาลเทพธารินทร์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้

ทั้งนี้คณะกรรมการไทรอยด์ จะเดินสายคาราวานไทรอยด์ ไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ตระหนักในโรคไทรอยด์