เสร็จสิ้นไปแล้วอย่างสวยงาม งาน  “ มณีเมขลา “

เสร็จสิ้นไปแล้วอย่างสวยงาม งาน  “ มณีเมขลา “

จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้จัดงานรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดีหรือรางวัลตุ๊กตาทอง รางวัล เมขลา ขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2507 ถึง ปัจจุบัน  ภายใต้ชื่อโครงการสายใย ผู้สร้าง ผู้ให้ สู่ผู้รับ ทำดีเพื่อแผ่นดิน เพื่อเทิดทูนชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และ เพื่อยกย่องผู้ประกอบคุณงามความดีบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้ง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจให้กับองค์กร บุคคล นักธุรกิจ ศิลปิน ดารา นักร้อง ฯลฯ  ตลอดจนมอบทุน ช่วยเหลือให้แก่ นักเรียน นักศึกษา