สหพัฒน์ มอบทุนการศึกษา บุตร – ธิดา ของพนักงานเป็นปีที่ 8

News Update

สหพัฒน์ มอบทุนการศึกษา บุตร – ธิดา ของพนักงานเป็นปีที่ 8


นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 จำนวน 264 ทุน ให้แก่บุตร – ธิดา ของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา

โดยได้ดำเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อสนับสนุนการศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานของสังคมไทยให้มั่นคงในอนาคต ณ ห้องประชุม Auditorium บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)