ตรวจเยี่ยมกิจการผู้ประกอบการ SMEs

Business

ตรวจเยี่ยมกิจการผู้ประกอบการ SMEs

นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฎิบัติงานกระทรวงการคลัง) นายชื่นชอบ คงอุดม ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และนายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เดินทางตรวจเยี่ยมกิจการผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 2 ราย

ซึ่งได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อ และการค้ำประกันสินเชื่อจาก บสย. ได้แก่ ร้านนูนูห์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปมุสลิม และเครื่องประดับ มีสาขาในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และกระบี่ ซึ่งส่งออกไปประเทศมาเลเซียและจีน และร้านโอเค เฟอร์นิเจอร์ จำหน่ายเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์และชุดเครื่องนอน ทั้งนี้ ได้รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ SMEs ทั้ง 2 ราย ณ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563