เปิดโครงการ เจริญจิตภาวนา เฉลิมพระเกียรติ

News Update

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นาวาอากาศเอก(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นประธานเปิดงาน “โครงการเจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่๑๐ “ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 68 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว“ ซึ่งอบรมโดย พระอาจารย์ ดร.สุวัฒน์ สุวฑโน จันทร์ดี (หลวงพ่อดี) ในวิชา ธรรมะเปิดโลกกรรมบันดาล ณ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธพัฒนา ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ซึ่งงานจะมีการอบรม 69 คนระหว่าง วันที่ 20-30 กรกฎาคม เป็นเวลา 10 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น:Cr;มณสิการ รามจันทร์