7 มิย.นี้ เชิญชมการแถลงข่าวเปิดโครงการ “”พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี 9 ผ่าน FB Live Streaming:

Lifestyle News Update Uncategorized

“9 ปี แห่งพลังสามัคคี ฟันฝ่าทุกวิกฤต สู่ทางรอดที่ยั่งยืน” ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 17:00-18:15 น.
ทาง Facebook Fanpage “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน”

ร่วมสนทนาโดย
🌱 ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก และผู้ก่อตั้งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
🌱 อาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
🌱 โจน จันใด ผู้ก่อตั้งสวนพันพรรณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองและศูนย์เมล็ดพันธุ์ และประธานธรรมธุรกิจ
🌱 ไตรภพ โคตรวงษา ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ

ดำเนินรายการโดย สัญญา คุณากร

แล้วเราจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่า
“ศาสตร์พระราชา” ฝ่าทุกวิกฤตอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง…